Internacionales

globovision b Rocio Higuera Globovision//
Visserscollectief ongerust en ongeduldig over vertrek hektrawlers

globovision_b_rocio_higuera_globovision_visserscollectief_ongerust_en_ongeduldig_over_vertrek_hektrawlers.jpg

De secretaris van het Visserscollectief Mark Lall, zegt aan onze redactie nog geen officieel bericht te hebben ontvangen van minister Lekhram Soerdjan van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ten aanzien van de zes hektrawlers die zich nog in Surinaamse wateren bevinden. Soerdjan had een onderzoek laten instellen naar de hektrawlers om bestaande onduidelijkheden in kaart te brengen. Het Visserscol-lectief heeft echter nog steeds geen beeld van de huidige ontwikkelingen die zich voordoen ten aanzien van de hektrawlers. Er zouden reeds maatregelen getroffen zijn door de minister met betrekking tot de vergunning verlening. Eén is dat de grote schepen niet zomaar in aanmerking zullen kunnen komen voor een vergunning. Het toekennen van een toezeggingsbrief is wel een onderdeel om in aanmerking te komen voor een vergunning. Met zo een brief zullen de schepen zich eerst moeten laten inspecteren door de afdeling Inspectie van LVV. Er zijn dus voorwaarden waaraan trawlers zich moeten houden. Wat de hektrawlers betreft, voldoen deze zeker niet aan de gestelde voorwaarden. De vissersschepen mogen niet langer zijn dan 23m en het motorvermogen niet meer dan 500 pk. Tot nog toe is het Visserscollectief alleen ervan op de hoogte, dat de inspectie van het onderdirectoraat Visserij een rapport heeft uitgebracht over het Visserij Management Plan voor Suriname, maar ook hier heeft het collectief nog geen inzage over gehad. Lall verwacht dat de Chinese hektrawlers zo snel als mogelijk vertrekken. Deze methode van vissen zal volgens Lall geen duurzaamheid garanderen voor deze sector en het voortbestaan van de vissers in groot gevaar brengen. Ondertussen heeft ook de internationale organisatie WWF Guianas hier ook aandacht voor gevraagd. Lall is daarmee enorm ingenomen, gezien deze organisatie veel ervaring heeft met zulke situaties en hoe problemen in de visserij te kunnen voorkomen. WWF Guianas heeft via haar Facebook pagina haar bezorgdheid geuit over ontwikkelingen in de Surinaamse visserijsector. Zij hadden het voornamelijk over de grootte van deze schepen die veel gevaar vormen voor de sector. Daarnaast dreigt er andere gevaar, namelijk: de bijvangsten van zeeschildpadden met als gevolg meer dode zeeschildpadden, vanwege de soort netten die gebruikt worden; Het zich niet houden aan de regels van een soortgelijke vissersboot hetgeen online te zien is; Afname van de werkgelegenheid in Suriname door het eventuele operationeel worden van deze schepen, omdat de vangsten aan boord door de eigen bemanning worden verwerkt; Dat slechts een deel van de vangsten in Suriname zal worden afgeleverd en dat een groot deel reeds op zee op zeeschepen wordt overgeladen vanwege de vrijwel afwezige controle op zee, waardoor inkomsten worden misgelopen en er onjuiste informatie is over de aan de zee onttrokken vis;- Overbevissing door de grotere capaciteit en het vermogen van deze schepen, waardoor visbestanden in elkaar storten en waar vooral de kleine vissersboten de dupe van worden.

Rocio Higuera

door Kimberley Fräser